slider1.jpg
Şcoala Gimnazială Numărul 1 Sibiu
1 2

 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Sibiu

şi-a deschis pentru prima dată porţile în 15 septembrie 1989. Aceasta este data la care 926 de elevi sibieni au păşit, primii, pe culoarele şi în sălile de clasă ale noii şcoli.

Construcţia şcolii a fost realizată în timp record, concomitent cu ridicarea altor două şcoli în municipiul Sibiu. Primul colectiv didactic al şcolii şi-a început activitatea la 1 septembrie 1989, având ca sarcină principală terminarea lucrărilor de curăţenie şi amenajare a sălilor de clasă pentru primirea primelor clase de elevi.

Μisiunea dificilă, dar extrem de onorantă şi provocatoare, de a organiza şi conduce noua instituţie şcolară a revenit primului director al şcolii, prof. Gheorghe Fleacă, cadru didactic cu experiență anterioară în domeniul managementului școlar. Împreună cu colectivul didactic a imprimat trăsăturile definitorii ale culturii organizaționale a şcolii, care s-au păstrat în ani, conferind acesteia o personalitate distinctă în peisajul educațional sibian.

În anul 1990 a fost dată în folosinţă moderna sală de sport a şcolii cu o suprafaţă de 600 m² care, prin dotările de care dispune, permite desfăşurarea în foarte bune condiţii a activităţilor sportiv-recreative, şcolare sau extraşcolare.

Simpla enumerare a destinaţiilor iniţiale ale spaţiilor de care dispunea şcoala este sugestivă în ceea ce priveşte capacitatea instituţiei de a desfăşura atât activităţi didactice propriuzise, precum şi alte activităţi în sprijinul învăţământului. Astfel, la darea sa în folosinţă, şcoala dispunea de 16 săli de clasă, dimensionate pentru câte 42 de elevi, 3 laboratoare (fizică, chimie, biologie), bibliotecă și spații auxiliare necesare unei bune funcționări.

La începutul anilor '90 numărul mare de elevi a condus la organizarea procesului de învățământ în trei schimburi. Treptat, însă, populația școlară a scăzut numeric, astfel încât din anul 2005 toți elevii au beneficiat de școală în program de dimineață.

Activitatea managerială a fost continuată de o nouă echipă, formată din prof. Silvia Chindea, prof. Marta Neamțu, prof. Dorina Urcan și prof. Dorin Bonciu, care a abordat domenii educaționale noi, dinamizând procesul de învățământ, implicând colectivul didactic în desfășurarea de activități diverse în sprijinul elevilor, al familiilor, al comunității.

Din anul 2012, noua echipă managerială, formată din prof. Claudiu Canciu și prof. Aurel Popescu, continuă activitatea de modernizare a procesului de învățământ și a bazei materiale.

De-a lungul anilor, elevii școlii noastre, sub îndrumarea competentă a cadrelor didactice, au participat la numeroase olimpiade și concursuri școlare. Merită amintit în acest context faptul
că au participat la faza pe țară a olimpiadelor școlare elevii:

  • Angela Frățilă – chimie, 1993,
  • Costel Ciubotariu – chimie, 1998,
  • Petronela Purima – limba română, 1993,
  • Mihai Secăreanu – istorie, 1999,
  • Andreea Ghibu – istorie, 2008,
  • Andra Vulcu – istorie, 2010,
  • Flavia Daneș - istorie, 2011,
  • Nicoleta Todirișcă – religie, 2012.

În perioada 1990-2005 școala noastră a derulat un parteneriat cu Colegiul "La Motte Brulon" și casa cartierului Bellangerais din orașul Rennes, Franța.

Un parteneriat Comenius, între anii 2007-2009, a implicat școala noastră în activități de cunoaștere reciprocă cu școli din Italia, Slovenia și Țara Galilor. Vizitele reciproce la care a participat un mare număr de elevi și cadre didactice, corespondența permanentă, schimbul de idei, au contribuit la realizarea unor proiecte educaționale comune care au deschis perspectiva școlii spre Europa și care au contribuit la promovarea școlii și a municipiului Sibiu în lume.

Școala Gimnazială Nr. 1 Sibiu

Începând cu anul 2013, face parte din instituțiile școlare sibiene care implementează Proiectul Comenius centralizat ELENA (Învățare Experențială și Educație pentru Protejarea Naturii). În cadrul acestui proiect s-au desfășurat activități cu animale vii din modulele: Lupul și câinele, Reptile, Furnica.

 

Back to top